top of page

Kardiyoloji Muayenesi

"Sağlığınızın Ritmini Kontrol Altında Tutun!"

  • 1 sa
  • Müşterinin belirlediği adreste

Hizmet Açıklaması

Medila Mobil Sağlık, sağlık hizmetlerinde inovasyon ve erişilebilirliği bir araya getirerek, kardiyoloji muayenesi hizmetini hastaların kendi konfor alanlarında alabilmesi için özel bir sistem geliştirmiştir. Bu hizmet, kalp ve damar sağlığı ile ilgili endişeleri olan, rutin kardiyolojik kontrollerini yaptırmak isteyen veya kronik kalp rahatsızlıkları olan hastalar için ideal bir çözümdür. Medila Mobil Sağlık'ın mobil kardiyoloji muayenesi, uzman doktorlar ve son teknoloji tıbbi ekipmanların hasta evine kadar gelmesi prensibine dayanır, böylece hastaların zaman ve mekan sınırlamalarını aşarak yüksek kalitede bir sağlık hizmetine erişimleri kolaylaşır. Bu hizmetin temelini, hasta merkezli bir yaklaşım ve kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturur. Her hasta, yaşam tarzı, sağlık geçmişi ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilir. Bu bütüncül yaklaşım, hastanın genel sağlık durumunu ve kardiyovasküler risklerini anlamada kritik öneme sahiptir. Medila Mobil Sağlık'ın kardiyoloji uzmanları, geniş bir spektrumdaki kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibinde derinlemesine uzmanlığa sahiptir. Mobil kardiyoloji muayenesi süreci, hastanın medikal geçmişinin detaylı bir şekilde incelenmesiyle başlar. Bu aşamada, daha önceki sağlık kontrolleri, varsa kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar göz önünde bulundurulur. Ardından, uzman kardiyolog hastayı fiziksel bir muayeneden geçirir. Bu muayene sırasında, kalp ritmi, kan basıncı ve diğer vital bulgular dikkatlice değerlendirilir. Gerekli görüldüğünde, EKG (Elektrokardiyogram), efor testi, ekokardiyografi gibi non-invaziv kardiyolojik testler mobil olarak yapılır. Bu testler, kalbin elektriksel aktivitesini, yapısını ve fonksiyonunu değerlendirmek için hayati öneme sahiptir. Medila Mobil Sağlık, kardiyoloji muayenesi hizmetinde teknolojinin gücünden faydalanır. Mobil sağlık ekipleri, taşınabilir tıbbi cihazlarla donatılmıştır, bu sayede çeşitli diagnostik testler hasta evinde güvenle gerçekleştirilebilir. Bu cihazlar, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve kesin ölçümler sağlayarak, uzman doktorların doğru teşhis koymasına ve etkili bir tedavi planı hazırlamasına olanak tanır. Hastaların takibi ve tedavi süreçlerinin yönetimi de Medila Mobil Sağlık'ın kardiyoloji muayenesi hizmetinin önemli bir parçasıdır. Uzman doktorlar, her hastaya özgü tedavi planlarını düzenli olarak gözden geçirir ve gerekli ayarlamaları yapar.


Kişi Bilgileri

+905443849888

iletisim@medila.com.tr

Medila Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri, Bahçelievler, Ali Kemal Deveciler Bulvarı, Burhaniye/Balıkesir, Türkiye


bottom of page